Aktualizacja 4.12.13

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w systemie. Zmiany dotyczą m.in. ustawień konfiguracji sklepu, integracji. Dodano nowy filtr w reklamacjach. Dodano integrację z Bing. Rozwinięta została integracja z Google Analytics 4, dodano nową zakładkę w panelu edycji klienta. Wprowadzone zostały zmiany w integracji z PC-Market, a także dodano możliwość logowania kodów marketingowych JS w panelu klienta.


Katalog

Produkty

Algorytmy sortowania – dodano do reguł punktacji wyróżnienia oraz priorytet sortowania
W Ustawienia → Algorytmy sortowania → Dodawanie algorytmu w polu Reguły punktacji produktu dodano nowe dwie opcje – Priorytet sortowania oraz Wyróżnienie produktu. Ustawienia te bazują na opcjach: Wyróżniony oraz Priorytet sortowania, które znajdziesz w Katalog → Produkty → Edycja produktu → Informacje ogólne.

Dodano blokady (ograniczenia) w zestawach
W zestawach zostało dodane dziedziczenie wykluczeń, jeśli wykluczenia są zdefiniowane w produktach składowych tego zestawu. 

 • Wykluczenie formy dostawy i płatności na którymkolwiek produkcie składowym wykluczy te formy na zestawie – zarówno w koszyku, jak i w informacji o kosztach dostaw na karcie produktu;
 • Zakup zestawu w danym kraju będzie niemożliwy, jeżeli jeden z produktów składowych jest wykluczony w danym kraju;
 • Jeżeli wyłączone jest ustawienie Wyświetlaj produkty wykluczone z krajem dostawy klienta i jeśli jeden z produktów składowych jest wykluczony z krajem dostawy – wtedy również zestaw nie będzie wyświetlany, zarówno na listingu oraz karcie produktu. 

Dynamiczne listy

Dodano nową kolumnę w dynamicznych listach
W Katalog → Dynamiczne listy dodano nową kolumnę Indeksowanie.


Sprzedaż

Zamówienia

Rozróżnienie kolorystyczne dla kolumny 'reklamacje’ na liście zamówień
W Sprzedaż → Zamówienia dla kolumny Reklamacja zostało dodane rozróżnienie kolorystyczne:

 • szary → brak jakichkolwiek reklamacji;
 • zielony → istnieje reklamacja, ale została już zarchiwizowana (w związku z tym niewymagana jest praca sprzedawcy);
 • pomarańczowy → istnieje reklamacja 'bieżąca’, tj. niezarchiwizowany status.

Dodano możliwość podlinkowania zewnętrznego numeru zamówienia
Dodano możliwość podlinkowania zewnętrznego numeru zamówienia. Jeżeli istnieje panel główny i trafiają do niego zamówienia z synchronizacji (czyli z innych paneli) – w Sprzedaż > Zamówienia > Numery zewnętrzne podlinkowany zostanie numer zamówienia z panelu, z którego to zamówienie trafiło (hiperlink odnosić będzie do pierwotnego panelu).

Dodano opcję dokładnego dopasowywania
W Sprzedaż → Zamówienia na liście filtrów do wyszukiwania zamówień dodano nową opcję – Dokładne dopasowanie. Zaznaczenie checkboxa pozwala na dokładne wyszukiwanie zamówień.

Klienci

Dodano nową zakładkę w panelu edycji klienta
W Sprzedaż → Klienci → Edycja klienta została dodana zakładka Oferta w XML.

W tej zakładce można wybrać dynamiczną listę, z której zostaną utworzone pliki: XML oraz CSV z ofertą sklepu. Są one dostępne w module B2B.

UWAGA! Jeśli w edycji klienta ustawiono wykluczenia: kategorii, produktów lub wybranych produktów – wtedy nie będą one pojawiać się w generowanych plikach XML/CSV.

Dodano nową kolumnę na liście klientów
Została dodana nowa kolumna na liście klientów multistore. Każdy klient podczas rejestracji ma przypisywany sklep.  Sklep można przypisać przechodząc do panelu klienta i klikając Edytuj.

Reklamacje

Dodano nowy filtr w reklamacjach
W Sprzedaż → Reklamacje dodano nowy filtr: Rzeczywista data rozpatrzenia. Ustawiana jest na podstawie pierwszej daty nadania statusu określonego w: Ustawienia → Konfiguracja sklepu → B2B → Reklamacje → Statusy reklamacji → Statusy reklamacji rozpatrzonych.

Dodano nowe ustawienia w szablonach wiadomości dla reklamacji
Zostały dodane dwa nowe ustawienia.

1. W szablonach komentarzy do zamówień i reklamacji, które dostępne są pod adresem: domenasklepu/order_email_templates dodany został wybór języka:

Analogiczna opcja została dodana dla szablonów komentarzy do reklamacji. Na podstawie języka zamówienia do którego jest składana reklamacja będą dobierane szablony komentarzy do reklamacji:

Przykładowo w zakładce Status / historia w polu Szablony wiadomości istnieje wybór komentarzy do języka angielskiego oraz tych, które są dostępne dla obu języków, ale nie ma dostępnego szablonu komentarza po polsku, bo językiem zamówienia jest angielski.

2. W opcji przypisywania administratora sklepu do typu reklamacji dodany został wybór multistore.

W przypadku gdy zgodnie z ustawieniami sklepu administrator jest przypisywany losowo do reklamacji, to system będzie sprawdzał na jakim multistore złożono zamówienie i przypisze administratora przypisanego w typie reklamacji do tego multistore.


Multichannel

Allegro

Wprowadzono historię aukcji
W Multichannel → Allegro – Aukcje wprowadzono możliwość podglądu historii operacji w aukcjach:

Do historii operacji można przejść klikając ikonę lupy:

Logowane jest m.in. dodanie i zakończenie aukcji, dodanie i aktualizację zamówienia. Działa tylko jeśli w sklepie jest włączony Logstash. Póki co działanie ograniczone jest 20 najnowszych rekordów w historii, wcześniejsze można sprawdzić w logstashu.


Ustawienia

Konfiguracja sklepu

Zmodyfikowano ustawienie powiadamiania sklepu o zmianie statusu zamówienia
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów → Edycja zamówień przez klientów dla ustawienia Samodzielna zmiana statusu zamówienia – powiadamiaj sklep o zmianie statusu zmieniono wybór z „tak/nie” na:

 • tak – na adres kontaktowy i odbioru zamówień;
 • tak – tylko na adres kontaktowy adreskontaktowy@atomstore.pl;
 • tak – tylko na adres odbioru zamówień testy@atomstore.pl; 
 • nie.

Dodano nowe ustawienie w module fakturowania
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Fakturowanie zostało dodane nowe ustawienie Zaznaczaj fakturę do paragonu. Jeśli w zamówieniu nie ma podanego numeru NIP, to przy włączonym ustawieniu będzie zaznaczona opcja Faktura do paragonu

Do tej pory takie funkcjonowanie było domyślne przy braku powyższego ustawienia. Jeżeli w nowym ustawieniu wyłączona zostanie ta opcja, wtedy checkbox nie będzie domyślnie zaznaczony.

Dodano możliwość logowania kodów marketingowych JS w panelu klienta
Dotychczas w panelu klienta z przyczyn bezpieczeństwa nie były dodawane kody marketingowe JS (po zalogowaniu klienta do konta w sklepie, np. na stronie /edycja-konta). Od najnowszej aktualizacji umożliwione zostało ich logowanie za pomocą ustawienia Umieszczaj kody w panelu klienta

UWAGA! Włączenie tej opcji zwiększa ryzyko wykradzenia danych przez złośliwe kody zewnętrzne.

Integracje

Dodano integrację z Bing (Ads)
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Kody marketingowe → Microsoft Advertising została dodana integracja z Bing (Ads). Wgrane zostały zdarzenia, których szczegółowy opis znajdziesz tutaj.

PC-Market – modyfikacja ustawień płatności za pobraniem
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje FK/ERP → PC-Market → Generowanie pliku TXT (TEMA) istnieje ustawienie Kod płatności.

Plik TXT można pobrać na liście zamówień tylko jeżeli jest włączone ustawienie Pole magazyn.

Wówczas jak zostanie uzupełniony kod w powyższym ustawieniu, a istnieje pobranie za przesyłkę:

To zostanie to przekazane w pliku:

Linia:Nazwa{POBRANIE}Kod{platnoscccode}Vat{0}Jm{}Asortyment{}Sww{}PKWiU{}Ilosc{1}Cena{n15.00}Wartosc{n15.00}IleWOpak{}CenaSp{}TowId{}

Wdrożono nową wersję integracji z CENEO – Zaufane opinie
Wdrożono nową wersję integracji z CENEO – Zaufane opinie. Szczegółową instrukcję znajdziesz tutaj. Zgoda na wysyłkę danych klienta do CENEO uzależniona jest od ustawienia Ceneo – Zaufane Opinie – wysyłanie danych tylko na życzenie klienta, który uruchamia checkbox w koszyku. W nim klient wyraża zgodę. W sytuacji, gdy jednak nie wyrazi zgody to zgodnie z instrukcją wysyłane są anonimowe dane o zakupie.

Dodano ustawienie określające wyświetlanie widgetu Opineo
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Wygląd sklepu → Kody marketingowe JS → Opineo zostało dodane ustawienie Opineo – Widget – pozycja na stronie. Ustawienie pozwala określić, czy widget ma być wyświetlany z lewej czy prawej strony ekranu.

Dodano możliwość blokowania wysyłki e-maili dla zamówień z Allegro
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów zostało dodane ustawienie Blokuj wysyłanie e-maili dla zamówień z Allegro.

Ustawienie ma na celu wyłączenie wysyłki wiadomości automatycznych do klienta, który w domenie ma '@allegromail.pl’. W ten sposób wysyłka informacji o zamówieniu, powiadomień o zmianach statusów, przypomnień z zakładki automation blokowana jest per status i informacja o opłaceniu zamówienia. Zdarzają się sytuacje, w których sklepy z modułem Allegro (na którym wyłączona jest wysyłka powiadomień klientom Allegro) przekazuje przez synchronizację zamówienie do sklepu bez tego modułu i ten drugi sklep wtedy mógłby wysyłać takie powiadomienia klientom, a jest to niezgodne z regulaminem Allegro.

Wprowadzono zmiany w mapowaniu parametrów dla aukcji Allegro
Wprowadzono zmiany, aby jeżeli ustawienie Mapowanie parametrów – różne dla różnych kategorii Allegro (znajdujące się w Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Multichannel → Allegro → Parametry [atrybuty] aukcji) będzie włączone, nie wczytywać w widoku edycji szablonu aukcji Allegro mapowania parametrów. Mapowanie parametrów będzie się odbywać w osobnym widoku w zakładce /admin/allegro_templates.

Dodano ustawienie ostrzegające o wadze przesyłki w integracji z DPD
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Kurierzy → DPD dodano ustawienie Ostrzeżenie o wadze przesyłki.

W sytuacji, w której waga produktu będzie większa od wagi określonej w ustawieniu, podczas generowania listu przewozowego wyświetlony zostanie alert oznaczony kolorem czerwonym.

Dodano nowe ustawienia w integracji z Google Analytics 4
W Ustawienia > Konfiguracja sklepu > Wygląd sklepu > Kody marketingowe JS > Google Analytics zostały dodane dwa nowe ustawienia:

1. Google Analytics 4 – gtag.js – Measurement Protocol – ID:

2. Google Analytics 4 – gtag.js – Measurement Protocol – API SECRET:

Ustawienia te pozwalają na przesyłanie danych nie za pomocą JS’a jak dotychczas, ale bezpośrednio poprzez PHP na serwer. Pozwoli to między innymi na wysłanie informacji o anulowaniu zamówienia.

Dane konfiguracyjne do ustawień można pozyskać według instrukcji, którą znajdziesz tutaj


Szablony

Dodano informację o obecnie ustawionym szablonie dla numeru IP
Została dodana informacja o obecnie ustawionym szablonie dla danego numeru IP. Informacja wyświetlana będzie:

 • Na froncie sklepu:
 • W panelu w zakładce Ustawienia → Szablony: