Aktualizacja 4.12.0

Poniżej prezentujemy listę nowości, jakie pojawiły się w ostatnim czasie w systemie. Wiele zmian dotyczy integracji z BaseLinkerem, dodano możliwość zawężenia statusów zamówień rozdzielanych, zmodyfikowano metody w ATOM API, a także ulepszono mechanizm dodawania załączników w zgłoszeniach do BOK.


Dashboard

Panel administracyjny

Zmodyfikowano mechanizm obliczania marży w dashboardzie
W Dashboardzie w zestawieniu zamówień, po anulowaniu zamówienia wysokość marży będzie liczona ponownie bez tego zamówienia.


Katalog

Produkty

Dodano możliwość kopiowania produktów bez galerii zdjęć
W zakładce Katalog → Produkty podczas korzystania z opcji kopiowania produktów, będzie można zdecydować, czy do nowego produktu ma zostać przeniesiona galeria zdjęć z produktu bazowego.

Dodano możliwość eksportu wyprzedaży
W zakładce Katalog → Produkty w opcji eksportu produktów dodano możliwość eksportu wyprzedaży oraz zmodyfikowano eksport promocji zgodnie z ustawieniami.

 • brak – brak eksportu danych
 • tak – tylko cena – przesłana zostanie cena promocji lub wyprzedaży
 • tak – cena i daty – przesłana zostanie cena promocji lub wyprzedaży oraz ich daty

Dodano możliwość grupowej zmiany statusu wariantów
W edycji dowolnego produktu w zakładce Atrybuty dodano nową opcję grupową Zmień status, która pozwala na masową zmianę aktywności zaznaczonych wariantów.


Sprzedaż

Zamówienia

Dodano możliwość zawężania statusów zamówień wydzielanych
W module Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne dodano nowe ustawienie Podział zamówień – możliwe statusy nowego zamówienia, które pozwala na zawężenie statusów możliwych do wyboru podczas wydzielania zamówienia.

Klienci

Dodano informacje o wartości zamówień
W edycji dowolnego klienta dodano dwie nowe informacje:

 • Wartość opłaconych zamówień – wszystki zamówienia opłacone, nie zlicza zamówień opłacony, ale anulowanych;
 • Wartość anulowanych zamówień – wszystkie zamówienia z flagą zwrot.

Reklamacje

Zmodyfikowano mechanizm rozpatrywania reklamacji
Jeżeli klient podczas składania reklamacji nie wskazał opcji Reklamacja całego zamówienia, a wybrał produkt/produkty i były to wszystkie produkty w danym zamówieniu, po rozpatrzeniu reklamacji system nie będzie wydzielał nowego zamówienia do tej reklamacji. Taka reklamacja będzie traktowana identycznie jak reklamacja dla całego zamówienia.


Multichannel

Allegro

Zmodyfikowano mechanizm wyświetlania błędów
W integracji z Allegro problemy dotyczące pobierania aukcji będą usuwane po 3 dniach od ich wystąpienia.


Marketing i promocje

Akcje promocyjne

Dodano informacje o statystykach użycia kuponu akcji promocyjnej
W zakładce Marketing i promocje → Akcje promocyjne przy dowolnej akcji z warunkiem Kod wyświetlona zostanie statystyka użyć kodów w ramach tej akcji.

Kupony

Dodano zakładkę z listą kodów rabatowych
W Marketing i promocje → Kupony → Edycja kuponu dodano zakładkę Kody, gdzie wyświetlona zostanie lista wszystkich kodów dostępnych w ramach danego kuponu. Dodatkowo poszczególne kody będą mogłby być blokowane przez administratora sklepu.

Dodano informację o dacie wygenerowania kuponu
Przy eksporcie dowolnego kuponu do pliku CSV/PDF zostanie wyświetlona informacja o dokładnej dacie wygenerowania danego kodu kuponu.

Program lojalnościowy

Dodano możliwość określenia ram czasowych wykresu
W zakładce Marketing i Promocje → Automation → Program lojalnościowy dodano możliwość określenia dat wyświetlanych na wykresie statystyk.


Newsletter

Subskrybenci

Rozserzono informację o źródle zapisu klienta
W zakładce Newsletter → Subksrybenci rozszerzono kolumnę z informacją o miejscu pochodzenia zapisu klienta do newslettera o nowe źródła:

 • stopka_newsletter – zapis ze stopki na dolę stron
 • konto_newsletter – w edycji konta klienta w zakładce newsletter
 • page_newsletter – z dedykowanej strony zapisu do newslettera

Uwaga! Modyfikacja wymaga zmiany w szablonie klienta.


Statystyki

Rankingi

Zmodyfikowano mechanizm wyświetlania jednostek
W zakładach Statystyki → Rankingi zmodyfikowano mechanizm importu w taki sposób, że do statystyk gdzie występują jednostki w pliku xlsx nie będą one widoczne.


Integracje

BaseLinker

Dodano możliwość generowania adresu email podczas importu z wybranych źródeł
W module Baselinker dodano ustawienie Źródła zamówień z obsługą pustego adresu e-mail, które pozwala określić dla jakich źródeł w BL, zamówienia importowane do Atomstore mają automatycznie uzupełniać adres mailowy (sztucznie generowany) w przypadku braku tego adresu po stronie BaseLinkera.

Dodano możliwość określenia domyślnego drzewa kategorii produktów
W module Baselinker dodano ustawienie Docelowe drzewo kategorii (multistore), które pozwala określić do którego drzewa w sklepie mają zostać pobieranie kategorie pochodzące z BaseLinkera. Jest to istotne w przypadku importu produktów do danego multistore.

Dodano możliwość wysyłania opisu produktu na podstawie atrybutu
W module Baselinker dodano ustawienie Opis produktu według wskazanego atrybutu, które pozwala na przesłanie w opisie produktu wartości atrybutu zamiast opisu pochodzącego z edycji tego produktu.

Zmodyfikowano mechanizm wykluczania źródeł zakupu
W module Baselinker w ustawieniu Wykluczone źródła zamówień dodano możliwość podawania ID źródła zamówienia, do tej pory system obsługiwał wykluczanie źródeł wyłącznie na podstawie ich nazwy w Baselinkerze.

User.com

Dodano wysyłanie informacji o grupie subskrybentów

W integracji z chatem USER.COM dodano informację o tym, czy klient należy do subskrybentów sklepu oraz do jakiej grupy subskrybentów jest przypisany. Będą to pola w skrypcie window.civchat:

 • subscriber
 • newsletter_group

ATOM API

Dodano możliwość przesyłania faktur zaliczkowych
W AtomAPI dodano opcję pozwalającą na przesyłanie faktur zaliczkowych w metodzie SetInvoices:

 • <advance>1</advance> <!– faktura zaliczkowa (1 = tak, 0 = nie)

Zmodyfikowano metodę SetProducts
W metodzie SetProducts dodano możliwość przesyłania ustawień SEO dla różnych języków – title, description, keywords. Przykład zastosowania:

<seo_title> <!– title strony produktu (metatag dla SEO) –>

            <![CDATA[ test SEO title ]]>

        </seo_title>

        <seo_title lang=”eng”>

            <![CDATA[ test SEO title ]]>

        </seo_title>

        <seo_title lang=”rus”>

            <![CDATA[ test SEO title ]]>

        </seo_title>

        <seo_keywords> <!– słowa kluczowe strony produktu (dla SEO) –>

            <![CDATA[ test,SEO,keywords ]]>

        </seo_keywords>

        <seo_keywords lang=”eng”> 

            <![CDATA[ test,SEO,keywords ]]>

        </seo_keywords>

        <seo_keywords lang=”rus”> 

            <![CDATA[ test,SEO,keywords ]]>

        </seo_keywords>

        <seo_description> <!– opis strony produktu (metatag dla SEO) –>

            <![CDATA[ test SEO description ]]>

        </seo_description>

        <seo_description lang=”eng”> 

            <![CDATA[ test SEO description ]]>

        </seo_description>

        <seo_description lang=”rus”> 

            <![CDATA[ test SEO description ]]>

        </seo_description>

Zmodyfikowano metodę GetProducts
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → API i Integracje → Atom SOAP API → Pobieranie produktów (GetProducts) dodano ustawienie Zwracaj aktywność wariantów, które pozwala na odebranie informacji na temat aktywności danego wariantu w produkcie

 • Wariant aktywny: <active>1</active>
 • Wariant nieaktywny: <active>0</active>

Ustawienia

Szablony

Dodano informację o IP administratora
W Ustawienia → Szablony → Edycja szablonu w zakładce IP znajdziesz informację o adresie administratora, który edytuje szablon.

SEO

Sitemapa – dodano odnośnik do sklepów
Jeżeli w Magazyn → Dostawcy istnieje dostawca z aktywną flagą Dostawca / sklep stacjonarny, wówczas odnośnik do strony dostawcy będzie przekazywany w sitemap.xml.


Konfiguracja sklepu

Panel

Dodano możliwość ograniczenia rozmiaru baneru
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Preferencje administracyjne → Banery dodano nową opcję Maksymalna wielkość pliku (w KB), która pozwala na określenie maksymalnej wielkości baneru wgrywanego przez administracyjnego. Grafiki o wielkości przekraczającej tę wartość nie zostaną zapisane w systemie.

Dodano możliwość wyszukiwania zamówień subskrybentów
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Panel → Wyszukiwanie (panel – kryteria) → Zamówienia dodano opcję Subskrybent newslettera. Po jej uruchomieniu w module Sprzedaż → Zamówienia wyświetlony zostanie nowy filtr Subskrybent, który pozwoli na wyszukiwanie zamówień klientów, którzy są zapisani do newslettera.

Marketing

Zmodyfikowano mechanizm odejmowania punktów za wykorzystany kod
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Marketing → Program lojalnościowy → Wykorzystanie punktów zmodyfikowano ustawienie Automatyczna redukcja punktów w programie lojalnościowym po wykorzystaniu kuponu. Przy przestawieniu opcji na Nie klient po użyciu kodu rabatowego, który otrzymał za przekroczenie ilości punktów w programie lojalnościowym nie będzie miał pomniejszanej ilości tych punktów.

Sprzedaż i ceny

Zmodyfikowano mechanizm tworzenia haseł klienta

W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Sprzedaż i ceny → Proces zakupowy i konta klientów dodano nową zakładkę Polityka haseł, w której będzie można zdefiniować warunki tworzenia hasła do konta klienta, tj.

 • Minimalna ilość znaków
 • Minimalna ilość wielkich liter
 • Minimalna ilość małych liter
 • Minimalna ilość cyfr
 • Minimalna ilość znaków specjalnych

Katalog i magazyn

Zmodyfikowano mechanizm dzielenia zamówienia
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Katalog i magazyn → Magazyn – standard → Rozbijanie zamówień w koszyku dodano ustawienie Rozbicie zamówienia – pomijaj produkty gratisowe przy propozycji rozbicia, dzięki czemu gratis nie będzie uwzględniany przy podziale zamówienia ze względu na stan dostępności. Przykładowo:

 • Produkt A – status preorder z premierą za X dni
 • Gratis – status dostępny

Klient dodaje do koszyka Produkt A i wybiera Gratis. Do tej pory takie zamówienie wymagało oczekiwania na zbiorczą przesyłkę lub rozbicie na dwa zamówienia. Od tego momentu opcja oczekiwania na przesyłkę zbiorczą będzie oznaczona jako domyślna bez możliwości zmiany.

Maile systemowe

Dodano obsługę nowego znacznika
W mailach systemowych dotyczących statusu zamówienia dodano obsługę nowego znacznika: #produkt_wiersz_href#. Pod ten znacznik w wiadomości podłożony zostanie adres url produktu.

Dodano obsługę nowego znacznika w mailach systemowych dot. Faktur
W mailu systemowym Faktura dodano obsługę nowego znacznika:

IF_FAKTURA_ZAL

#url_faktury#

ENDIF_FAKTURA_ZAL

za jego pomocą do klienta może zostać wysłany link do faktury zaliczkowej. 

Kurierzy

DPD – dodano możliwość pobierania automatów pocztowych dla wybranych form dostawy
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Kurierzy → DPD dodano nowe ustawienie Automaty pocztowe dostępne dla form dostawy które pozwala określić dla jakiej formy dostawy skojarzonej z DPD mają pobierać się Automaty pocztowe.

DPD – dodano obsługę wysyłania paczek w usłudze Next Day
W Ustawienia → Konfiguracja sklepu → Kurierzy → DPD, dodano ustawienie Formy dostawy – next day, które pozwala na zmapowanie form dostawy w ramach usługi DPD Next Day.


Logi

Historia operacji

Dodano informację o zmianach w szablonie sklepu
W Logi → Historia operacji dodano informację o zmianach wykonywanych na szablonie sklepu, tj.

 • dodanie
 • usunięcie
 • aktywacja sklepu → /sitemap.xml

BOK

Zgłoszenia

Zmodyfikowano mechanizm dodawania załączników w zgłoszeniach
W zakładce BOK → Zgłoszenia zmieniono bibliotekę służącą do wgrywania załączników do zgłoszeń. Od tego momentu będzie można dodać załącznik poprzez przeciągnięcie dowolnej ilości plików w zaznaczony obszar lub poprzez kliknięcie w ten obszar.